MKB-Nederland, VNO-NCW, minister Dijkgraaf van OCW en de MBO Raad hebben afgelopen week hun handtekeningen gezet onder de Werkagenda MBO en het bijbehorende Stagepact 2023-2027. In het Stagepact hebben de partijen onder meer afspraken gemaakt over het verbeteren van...