Vanuit de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit werken we samen met Rotterdamse bedrijven, gemeente Rotterdam en Zuid-Holland Bereikbaar aan duurzame mobiliteit in de stad. Met als doel de CO₂-uitstoot van ons woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te halveren voor...