Detailhandel & Horeca

De detailhandel stond al voor grote uitdagingen door stijgende online verkopen, te veel m2 winkelruimte en eenzijdige winkelinvullingen. De coronacrisis heeft dit proces nog eens versneld. MKB WHB voert als onderdeel van MKB Rotterdam Rijnmond de regionale lobby mede namens (de leden van) onze netwerkpartners in de Retail/horeca-branche en voor bedrijven op bedrijfsterreinen. In het bijzonder de belangenbehartiging voor zaken die stadsbreed spelen in winkelgebieden en bedrijfsterreinen. Bij de lobby wordt nadrukkelijk samenwerking en synergie gezocht met soortgelijke partijen in de horecasector, zoals Koninklijke Horeca Rotterdam.

De inspraak vanuit de winkel/horecagebieden wordt als volgt georganiseerd. Binnen het algemeen bestuur van MKB Rotterdam Rijnmond is een projectleider benoemd die wordt ondersteund door een commissie. Deze bestaat uit afgevaardigden van de retail, horeca en de gemeente. De projectleider haalt input op uit de winkelgebieden. Als dat onderwerpen zijn die voor meerdere gebieden gelden, gaat de commissie daarmee aan de slag. De projectleider zorgt voor een terugkoppeling van de vorderingen aan de winkelgebieden. Het doel is om kennis te delen en om de gebieden te verenigen zodat zij gezamenlijk meer gewicht in de schaal leggen.

Toekomstbeeld

Bekijk de PDF

Nieuws

Winkel lokaal online!

De gemeente Rotterdam stimuleert lokaal ondernemen en natuurlijk vooral ook online lokaal ondernemen. Daarom werken zij samen met MKB Rotterdam Rijnmond om een overzicht te maken van Rotterdamse winkeliers en horecagelegenheden die online services bieden....

Lees meer

De commissie
Detailhandel & Horeca

Commissie­voorzitter

Commissieleden

Cornelis Los

MKB Rotterdam

Ben jij klaar om te netwerken?

Jaarlijks organiseren wij tientallen netwerkbijeenkomsten en workshop; deze zijn laagdrempelig en altijd met een hoge "gun- én funfactor". Via de nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws en interessante evenementen.