Beste Rotterdamse ondernemer,


Het aantal besmettingen in Nederland, en vooral in onze regio, loopt nog steeds hard op. Daarom
heeft het kabinet deze week aanvullende maatregelen aangekondigd. De nieuwe regels zijn op
woensdag 14 oktober 22.00 uur ingegaan. Het kabinet riep iedereen op om alles op alles te zetten om
de maatregelen na te leven en daarmee zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen, ook aan
winkeliers.

Handhaven naleving coronamaatregelen
We zien dat veel winkels de maatregelen doorvoeren en hun uiterste best doen. Waarvoor dank. Voor
wie nog niet zover is: Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft aangekondigd per direct strenger te
gaan handhaven op de regels. Dat betekent dat als deurbeleid, hygiënemaatregelen, aanspreken
bezoekers op 1,5 meter afstand bewaren, routing in de winkel, aanspreken op het dragen van een
mondkapje en verbod op verkoop van alcohol na 20.00 uur niet op orde zijn, er een boete volgt.
Alleen samen kunnen we voorkomen dat er nog meer maatregelen nodig zijn, met alle nare
consequenties voor de samenleving en de economie van dien. We vertrouwen ook nu weer op uw
begrip en medewerking!

Bekijk het protocol


Wat doen wij
De gemeente ondersteunt zo veel mogelijk, soms zichtbaar en soms minder zichtbaar. Zo worden er
meer toezichthouders ingezet. In de gebieden maken we gebruik van gedragsbeïnvloedingtechnieken
om zo winkelend publiek aan te sporen een mondkapje te dragen en afstand te houden. Gastheren en
gastvrouwen wijzen mensen in de gebieden op een vriendelijke en gastvrije manier op de
mondkapjesplicht en de geldende regels.


Er is een campagne opgestart: Wees welkom met een mondkapje om. We hebben 1500 pakkette
uitgedeeld in de wijkwinkelgebieden met flyers, posters en stickers. Daarvan zijn ook digitale uitingen
beschikbaar die u gratis kunt downloaden om uw klanten te wijzen op het dragen van een mondkapje.
Zie het kopje meer informatie.

Op dit moment werken we aan een geactualiseerd, kort overzicht met een toelichting op deurbeleid;
hygiënemaatregelen en het aanhouden van de 1,5 meter afstand. Ook zullen we u informeren hoe en
op welke manier u het best een klant kunt aanspreken wanneer deze de regels nog niet kent.

Meer informatie
• De laatste landelijke coronamaatregelen voor ondernemers op een rij:
https://www.ondernemen010.nl/actueel/coronamaateregelen-13-okt/
• Bekijk het volledige overzicht op de website van de rijksoverheid.
• Download hier de routekaart van de rijksoverheid.
• De regels met betrekking tot 1,5 meter en hygiëne voor retail: https://www.kvk.nl/corona/retailen-corona-hoe-doe-je-dit/.
• 1,5 meter uitingen tegen kostprijs: https://www.ondernemen010.nl/actueel/ik-houd-1-5-metervan-je-1/.
• Gratis te downloaden digitale uitingen “Wees welkom met een mondkapje om!’:
https://www.ondernemen010.nl/actueel/1-5-meter-samenleving/mondkapjesplicht/
Contactgegevens

• Als u ideeën heeft over ondernemen in deze lastige tijd of als u meer informatie nodig heeft,
kunt terecht bij uw bedrijfscontactfunctionaris of het Coronaloket010 via
https://www.ondernemen010.nl/coronaloket010/.
• Bij vragen over de regelgeving kunt u bellen met de ondernemersbalie via 010- 267 40 30.

Wilt u meer weten over coronamaatregelen of over andere corona-onderwerpen? Bezoek dan
www.ondernemen010.nl en www.rijnmondveilig.nl.

Met vriendelijke groet,
Team Ondernemen010