Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. Je moet namelijk vóór die datum rapporteren in het eLoket van RVO welke maatregelen je hebt uitgevoerd.

WATT is de informatieplicht?

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Investeringen terugverdienen

De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. De stelregel is dat die maatregelen zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen. Je investeert dan dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Erkende maatregelen

Om gemakkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen, is vanaf 2015 voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld. Valt jouw bedrijf binnen één van die bedrijfstakken? Dan voldoe je automatisch aan de energiebesparingsverplichting als je alle erkende maatregelen doorvoert die op jouw bedrijf van toepassing zijn. De EML geeft je dus meer houvast.

WATT nu?

Wil jij weten of jouw bedrijf onder de Informatieplicht valt? Doe dan de check. Wil je direct beginnen met de rapportage? In het eLoket kun je nu al de uitgevoerde maatregelen rapporteren. Bekijk ook de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing van RVO of onderstaande animatie van RVO.

Bron: https://wattjemoetweten.nl/informatieplicht-energiebesparing/#subsection-watt-is-de-informatieplicht