Afgelopen dinsdag riep voorzitter Jacco Vonhof staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) op de betaaltermijn voor rekeningen aan het mkb te maximeren op 30 dagen. Die oproep sorteerde effect: al een dag later kwam de toezegging de wet aan te passen.

MKB-Nederland vraagt al lang aandacht voor de te lange betalingstermijnen van grote bedrijven jegens hun mkb-leveranciers. Twee jaar geleden waarschuwden we de politiek tegen de initiatiefwet de wettelijke termijn op maximaal 60 dagen te zetten. Cijfers van Graydon over 2018 geven ons gelijk: de termijnen lopen op. Voorziter Vonhof: “Het wordt gewoon tijd om dit voor eens en altijd goed te regelen.”

Tot blijdschap van MKB-Nederland beloofde de staatssecretaris woensdag in de Tweede Kamer dat als bij de evaluatie van de wet (deze zomer) de norm richting 60 dagen gaat, ze de wet aanpast naar 30 dagen.