Organisatie Ambassadeurs Jong MKBFoto’s Magazine MKB de podcast| Inloggen

Arbeidsmarkt & Onderwijs

De Commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt is er onder andere voor het begeleiden van vraaggerichte werkgelegenheidsprojecten, het MKB-werkoffensief is hier een mooi en succesvol voorbeeld van. Zij signaleren problemen op de arbeidsmarkt en dragen ideeën aan om deze op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Dit doen zij om te zorgen dat MKB-ondernemers beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel maar ook vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast zorgen ze ook dat er samenwerkingen plaats vinden tussen onder andere; gemeenten (WSPR), Regionaal Werkbedrijf, onderwijsinstellingen, UWV, vakorganisaties, Stichting van de Arbeid, Sociaal Economische Raad.

RAP

Het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds is een regionaal fonds dat zich richt op vermindering van personeelstekorten en meer participatie in de arbeidsmarktregio Rijnmond. Het fonds wil samen met jou investeren in projecten die zich richten op instroom en behoud van werk in de maatschappelijk cruciale sectoren en economische transities. Zo dragen we samen bij aan een veerkrachtige samenleving.

Meer informatie

Werkcentrum Rijnmond

Werkcentrum Rijnmond is dé plek voor advies en hulp bij alle vragen over werk, werk vinden en houden, loopbaanontwikkeling en om- en bijscholing. Het werkcentrum is er voor werknemers, werkzoekenden en werkgevers. Bij Werkcentrum Rijnmond zit alles onder één dak; UWV, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, SBB, private (opleidings)partijen, Algemene Bond Uitzendondernemingen, WSP Rijnmond en Leerwerkloket Rijnmond. MKB Rotterdam Rijnmond is trots partner van deze regionale samenwerking.

Meer informatie

Check hoe jouw bedrijf ervoor staat

De ontwikkeling van medewerkers is belangrijk; als zij groeien, groeit je bedrijf. De vraag is waar begin je? En hoe zorg je ervoor dat de ontwikkeling aansluit op de strategie van je organisatie? Met Level Up laten we werkgevers zien hoe makkelijk het is om aandacht te geven aan de ontwikkeling van je mensen. Met de slimme Level Up-scan ontdek je als werkgever de mogelijkheden, subsidies en sparringpartners die je daarbij kunnen helpen. Doe nu de ‘Level UP’ scan van 5 minuten en ontdek wat leren en ontwikkelen voor jouw bedrijf betekent en welke uitdagingen in jouw sector spelen.

Level UP scan

MKB Werkoffensief

De afgelopen jaren (2016-2022) hebben we met het MKB Werkoffensief een unieke dienstverlening geboden voor het werven van personeel voor MKB-ondernemers in de regio Rotterdam Rijnmond en zodoende de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Via het Matchingsplatform HalloWerk plaatsen werkgevers vacatures en werkzoekenden kunnen daarop reageren. Als werkgevers krijg je via HalloWerk direct toegang tot kandidaten die zijn ingeschreven bij HalloWerk en de gemeenten en bekijk je gemakkelijk hun motivatie en ervaring. Kandidaten op het oog? Dan benader je ze direct of met ondersteuning van de HalloWerk consulenten.

Meer informatie

RijnmondInZicht

RijnmondInZicht.nl is hét innovatieve arbeidsmarktdashboard voor de regio Rijnmond. Het geeft de gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Transparante informatie over de arbeidsmarkt is essentieel voor zowel overheden, onderwijs, ondernemers als werknemers. Het beschikken over goede en actuele informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de bewegingen in de arbeidsmarkt. RijnmondInZicht.nl geeft alle informatie over de kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt en ondersteunt en stimuleert daarmee het gesprek en de samenwerking binnen de regio Rijnmond.

Meer informatie

WerkgeversServicepunt Rijnmond

Zoek je personeel? We brengen je graag in contact met gemotiveerde werkzoekenden die vast, tijdelijk of flexibel bij jou aan de slag willen. Mensen die zelf geen werk kunnen vinden of (tijdelijk) hun baan verliezen. Samen creëren we zo kansen voor iedereen. Zodat nu en straks, iedereen die wil én kan, werkt in de regio Rijnmond.

Meer informatie

HalloWerk

HalloWerk ondersteunt gemeenten door werkzoekenden te helpen een werkgever te vinden. En andersom. Via een website én met persoonlijke begeleiding. De werkzoekende maakt een persoonlijk profiel aan. Zelfstandig of samen met een coach. Werkgevers zien zo in één oogopslag wie je bent, wat je goed kunt en wat je wilt. Zo vinden werkzoekenden en werkgevers elkaar – op een manier die voor iedereen werkt.

Meer informatie

Leven Lang Ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen draagt in hoge mate bij aan een succesvolle loopbaan, plezier in het werk en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Als werkgever kan je voorwaarden scheppen maar de inbreng van medewerkers is ook belangrijk. Hoe verhoudt deze eigen regie van medewerkers zich tot leven lang ontwikkelen? En welke twijfels moet jij als werkgever, maar moeten ook jouw medewerkers misschien overwinnen?  Onze focus ligt op het inspireren, informeren en faciliteren van de ondernemers/werkgevers voor verdere stappen op weg naar Leven Lang Ontwikkelen.

Meer informatie

Goed aannemen 010

In deze krappe arbeidsmarkt kan het aannemen van werkzoekenden met onbenut potentieel van grote waarde zijn voor jouw bedrijf. Ze helpen bij het invullen van vacatures en zijn een bron van energie op de werkvloer. Met hun kwaliteiten dragen ze bij aan een betere werksfeer en productiviteit. En behalve dat het zakelijk slim is, is het ook gewoon een hele mooie manier om iemand een kans te geven en zo iets terug te doen voor de stad en de wereld. Lees hoe je OPwerkers aanneemt op

Meer informatie

Leerwerkakkoorden

In de Leerwerkakkoorden bundelen overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit de arbeidsmarktregio Rotterdam – Rijnmond hun krachten. Dit doen zij om een betere balans en match te vinden tussen vraag en aanbod van werk in de regio. Dat is hard nodig, want de arbeidsmarkt verandert snel. In de nabije toekomst ontstaan nieuwe beroepen en banen door technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld door de energietransitie. Hierdoor zullen ook banen verdwijnen. Door concrete afspraken per deel-leerwerkakkoord te maken, investeren en innoveren de betrokken partners in werving, scholing en begeleiding richting werk. Zo maken zij werk van de arbeidsmarkt van de toekomst!

Meer informatie

Regiodeal Zuid-Hollandse Delta

Door over gemeentegrenzen heen te kijken, is veel meer mogelijk. De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten werken samen in de Zuid-Hollandse Delta. In de Regio Deal bundelen we onze krachten op de thema’s Duurzaamheid, Agrifood, Landschap & Toerisme en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Daarom willen we samen met ondernemers, overheid en onderwijs de schouders onder deze opgaven zetten en slim samenwerken. Samen voor een krachtige Zuid-Hollandse Delta!

Meer informatie

Nieuws

Verzuim en vakantie 

Verzuim en vakantie, hoe zit het eigenlijk? De zomervakantie staat voor de deur. Wat als een werknemer zich ziekmeldt vanaf zijn vakantieadres? En hoe zit het als je werknemer die ziek is (misschien al lange tijd) op vakantie wil? Mag dat? En hoe zit het met de opbouw...

Lees meer

Ondersteun aankomende ondernemers

In september start bij onze partner Albeda het project “start your own business” & “run your own business”. Een project voor studenten uit het 3e leerjaar die na dat schooljaar of gaan doorstuderen op het hbo of de arbeidsmarkt betreden. Voor dit project is Albeda...

Lees meer

Zoek je personeel?

Ben jij, net als duizenden MKB’ers ook opzoek naar personeel? Dan vind je in HalloWerk 10.000 kandidaten die willen werken. Dat ongekend talent willen wij jou niet onthouden. De deal is dat jouw organisatie een passende kandidaat aanneemt op contract. Het Werkgevers...

Lees meer

MKB’ter Challenge

Talent is dé sleutel tot innovatie en groei. Ook in het MKB, waar meer dan 70% van de inwoners van Zuid-Holland werkzaam in is. Uit onderzoek weten we dat te veel medewerkers van MKB-bedrijven onvoldoende doen aan om- en bijscholing. Dat terwijl de economie, het werk...

Lees meer

MKB Let’s Go!

Begin november werd voor de MKB achterban de workshop MKB Let's Go georganiseerd bij Erasmus Enterprise. Er werden ter inspiratie diverse presentaties gegeven door top ondernemers waarna de aanwezige ondernemers zelf aan de slag konden (Let’s Go!). Aan de hand van het...

Lees meer

Zoek jij personeel?

Ben jij, net als vele duizenden MKB’ers uit de regio Rijnmond, ook opzoek naar personeel? Eén van onze partners heeft zo’n 100 kandidaten met een mbo, hbo of wo beschikbaar die in Rotterdam willen werken op de reguliere arbeidsmarkt. Dat willen wij jou uiteraard niet...

Lees meer

Leven Lang Ontwikkelen

LLO is hot. Het MBO en HBO hebben momenteel al veel te bieden om diverse doelgroepen mbt LLO te bedienen, maar het is relatief nieuw. Daarom willen opleiders bij ondernemers ophalen welke behoeften er zijn op dit gebied. Om hier achter te komen vragen wij je aandacht...

Lees meer

De commissie
Arbeidsmarkt & Onderwijs

Commissie­voorzitter

Commissieleden

Marloes de Vries

Zadkine

Joan Nunnely

Eye for You

Nahied Rezwani

InHolland

Perry van Milt

Zadkine

Peter Nagelkerke

MKB Rotterdam-Rijnmond

Angilla van Leeuwaarde

UWV

Karin van Elten

Glazenwasserij Van Elten

Hilal Makhoukhi

Currentwerkt

El Mustapha Kaouass

Gemeente Rotterdam

Marijn Roelof

Albeda

Ben jij klaar om te netwerken?

Jaarlijks organiseren wij tientallen netwerkbijeenkomsten en workshop; deze zijn laagdrempelig en altijd met een hoge "gun- én funfactor". Via de nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws en interessante evenementen.