Een omvangrijk steunpakket dat Nederlandse bedrijven en zzp’ers door de coronacrisis moet helpen. Dat presenteerden de ministers Wiebes (EZK), Koolmees (SZW) en Hoekstra (Financiën) gisteravond. 

De zeven maatregelen – van een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) tot een Noodloket voor een directe tegemoetkoming – moeten soelaas bieden aan ondernemers die soms tot wel 100 procent van hun omzet weg zien vallen. Alleen al de komende drie maanden is daar 10 tot 20 miljard voor beschikbaar, verzekerde minister Hoekstra. In deze nieuwsbrief uitgebreide informatie over deze maatregelen en de appreciatie hiervan door VNO-NCW en MKB-Nederland.

Brancheorganisaties
We worden hierbij enorm geholpen door alle inbreng en vragen die vanuit de brancheorganisaties bij het beleidsbureau van MKB-Nederland en VNO-NCW terecht komen. Onze hartelijk dank hiervoor. Al deze signalen worden zorgvuldig meegenomen in de uitwerking van alle maatregelen en de contacten met de overheid. Ook doen we ons best iedereen zo snel mogelijk te voorzien van antwoorden op de vele vragen.

Volgende stappen
Wij hebben nadat we de voorstellen hebben bekeken en getoetst of ze snel zijn in te voeren en echt voldoende soelaas bieden, gerichte vragen gesteld aan het kabinet. We hopen snel antwoorden te krijgen waardoor wij u weer gerichter kunnen informeren.

Overzichtspagina’s corona
Alle informatie over het coronavirus staat op www.vno-ncw.nl/coronavirus en www.mkb.nl/coronavirus. Deze pagina’s worden regelmatig bijgewerkt.

 Goede maatregelen kabinet om ondernemers te ondersteunen ‘Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het dinsdagavond gepresenteerde pakket extra maatregelen. » Lees meer  

Terugkijken persconferentie: miljardensteun van kabinet voor bedrijven en zzp’ers vanwege corona Het kabinet stelt tientallen miljarden beschikbaar om te voorkomen dat bedrijven niet omvallen tijdens de coronacrisis. Daarmee neemt het meerdere maatregelen, als onderdeel van een ‘omvangrijk noodpakket voor banen en economie’, zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hij gaf gisteravond een persconferentie samen met ministers Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Hoekstra (Financiën). » Lees meer  

Zó werkt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud  Onderdeel van de noodmaatregelen van het Kabinet is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze vervangt de WTV. Anders dan de WTV gaat de NOW niet uit van werkverlies, maar van omzetverlies. Benieuwd? Lees hier meer uitleg. » Lees meer  

Tijdelijke extra ondersteuning voor zzp-ers die inkomsten derven Zelfstandigen derven door het coronavirus in veel gevallen inkomsten. Het kabinet wil ook zelfstandigen ondersteunen zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. » Lees meer  

Bedrijven kunnen makkelijker geld lenen door verruiming kredieten Om liquiditeitsproblemen bij ondernemers vanwege de coronaproblematiek te verzachten, stelt de overheid een tijdelijke faciliteit onder de BMKB. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. Zo werkt dat. » Lees meer  

Uitstel van belastingbetaling voor bedrijven in betalingsproblemen Bedrijven die door de uitbraak van corona in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen uitstel van belastingbetaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dat moeten ondernemers doen per brief, waarin zij ook toelichten hoe zij in de problemen zijn gekomen. Dan stopt de Belastingdienst direct de invordering van de aanslag. » Lees meer  

Noodloket voor bedrijven die snel geholpen moeten worden door coronacrisis Bedrijven die direct op korte termijn worden geraakt doordat ze nu de deuren moeten sluiten, kunnen terecht bij een zogenoemd noodloket. Het loket biedt een eenmalige gift van 4.000 euro voor een periode van 3 maanden, bestemd voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels verliezen. Denk bijvoorbeeld aan horeca of kappers. » Lees meer  

Toelichting én uitbreiding lijst cruciale beroepen Het kabinet heeft in overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland de toelichting op de lijst cruciale beroepen en vitale processen uitgebreid, zodat er meer duidelijkheid is over de beroepen en werkzaamheden die als cruciaal beschouwd kunnen worden. » Lees meer  

Europese maatregelen om de corona-pandemie te bestrijden Gisteren vergaderde de Europese Raad van Regeringsleiders over Corona. In die vergadering werden vooral een aantal voorstellen van de Europese Commissie bekrachtigd. De Europese Raad besloot dat de buitengrens van de EU voor 30 dagen dicht gaat voor niet-essentiële reizen. » Lees meer  

Robèr Willemsen (KHN): ‘Horeca heeft nú zekerheid nodig’ De inkomsten waren al gehalveerd in de horeca na de uitbraak van het coronavirus. Nu kan de tent helemaal dicht. En misschien wel voorgoed. De eerste zaken zijn al failliet, zegt Robèr Willemsen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland (KHN). » Lees meer