Veel bedrijven maken zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus binnen China, maar ook hier in Nederland en in andere Europese landen. De gevolgen kunnen immers groot zijn, zeker als het virus ook Nederland bereikt. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen, ook als het virus tot staan wordt gebracht. Een vijfde van de wereldwijde goederenproductie is immers afkomstig uit China. Zo kampen veel sectoren nu al met hogere transportkosten. Ook worden beurzen en reizen afgezegd. In lange toeleveringsketens binnen bepaalde sectoren ontstaan ook knelpunten. Op deze pagina vindt u een overzicht gericht op ondernemers met informatie van onze kennispartners en onszelf.

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Het ECDC geeft een dagelijkse update over de stand van zaken in de Europese lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

FME Meldpunt Coronavirus

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus:

KvK over Corona

De Kamer van Koophandel heeft een overzicht van wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus.

RIVM over corona

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft advies en informatie over de ziekte met doorverwijzingen naar Q&A’s en de verspreiding van het coronavirus:

Daarnaast heeft het RIVM een up-to-date Q&A-pagina beschikbaar gesteld.

En hier kunt u de verspreiding van het coronavirus over de hele wereld volgen:

Daarnaast houdt RIVM deze pagina up-to-date met handelingswijze voor (bedrijfs)artsen.
De bijlage ‘Arbo-infactberichten’ is zeer bruikbaar voor bedrijfsartsen:

Rijksoverheid over corona

Op deze pagina laat de Rijksoverheid zien welke maatregelen tegen het coronavirus worden getroffen op Rijksniveau. Tevens worden hier Kamerbrieven m.b.t. het virus geplaatst.

Reisadvies Buitenlandse Zaken over China

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt het reisadvies voor China bij.

Reisrestricties per land van IATA

Handige informatie voor reizigers: alle reisrestricties per land van de International Air Transport Association.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over coronavirus

De RVO heeft een lijst met veel gestelde vragen over het coronavirus en zakendoen.

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting

Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW.

WHO over broodjeaapverhalen corona

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft een pagina opgericht om broodjeaapverhalen over het coronavirus te ontkrachten (in het Engels).

WTV en Force Majeure 

Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor opvangen gevolgen van coronavirus.

AWVN over het coronavirus en werk

AWVN informeert op deze pagina over de consequenties van het coronavirus voor ondernemingen in hun rol als werkgever

Dit bericht is afkomstig van MKB Nederland*