MKB Rotterdam Rijnmond ondersteund de aangekondigde maatregelen van het kabinet en roept ondernemers in Nederland op medewerkers thuis te laten werken waar dat kan, in reactie op de persconferentie van de minister-president eerder, waarin hij extra maatregelen aankondigde om het virus verder in te dammen.

Thuiswerken indien mogelijk

‘Bij steeds meer werk is thuiswerken mogelijk door ict.’ De organisaties benadrukken wel dat het van het grootste belang is dat onder andere de productie, distributie, voedselvoorziening, telecom, schoonmaak, vervoer, gas, water en licht niet in het gedrang komen. Ook leent niet al het werk zich voor thuiswerk, denk aan productielocaties, de bouw of andere instellingen waar simpelweg niet kan worden thuisgewerkt. De organisaties roepen hun leden op de adviezen te volgen waar dat kan en te zoeken naar praktische en werkbare oplossingen waar thuiswerken niet kan. 

Goede eerste stap 

Wij vinden het verder een goede stap dat het kabinet naast de werktijdverkorting alvast meer maatregelen heeft aangekondigd om de economie te stutten. Het kabinet heeft aangegeven dit te gaan regelen via een borgstellingsregeling voor het mkb en een soepeler invorderingsbeleid van de fiscus. Ook verdere verruiming van de regeling voor werktijdverkorting wordt bekeken. Wel is volgens de organisaties van belang dat de regelingen snel worden ingevoerd en werkbaar zijn voor met name mkb-bedrijven. Veel sectoren worden nu immers al keihard getroffen bijvoorbeeld door de nieuwe maatregelen van de VS die de luchtvaartsector fors raken, maar denk ook aan andere sectoren zoals de horeca, de reis- en evenementenbranche en de reders die nu al hard worden geraakt. 

Ook al vervolgmaatregelen klaar zetten 

Volgens ons is het belangrijk dat – nu het virus verder doorzet – er ook al nagedacht wordt over extra maatregelen voor verdergaande scenario’s. ‘Naast het indammen van het virus moeten we ook zorgen dat alle instrumenten klaarstaan om te zorgen dat deze viruscrisis geen economische crisis wordt met omvallende bedrijven en werkloosheid. Dat hoeft ook niet als we alles klaarzetten. Dat schept bovendien rust en voorkomt paniek.

Informatienummer

Ondernemers met vragen kunnen contact opnemen met 0800-2117. Bij dit telefonisch loket, een samenwerking van de ondernemersorganisaties en de Kamer van Koophandel, zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.