Het zijn zware tijden voor ondernemers en bedrijven. Daarom is het belangrijk dat
ondernemers juist nu aan de slag kunnen met de toekomstbestendigheid van hun bedrijf.
De circulaire economie biedt hiervoor handvatten en aanknopingspunten. MKBondernemers in Rotterdam en omstreken kunnen hiermee kennismaken via online CIRCO-workshops die van 13 mei tot 10 juni a.s. worden gehouden.


Aan het begin van de keten raken onze grondstoffen op en aan het eind van de keten
kampen we met afvalproblemen. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare
grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken, alternatieven te ontwikkelen en kringlopen
te sluiten. Dit zorgt voor nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer
samenwerking én slimmer grondstoffenverbruik.


Online CIRCO-workshops
Gemeente Rotterdam, Rabobank Rotterdam, MKB Rotterdam Rijnmond, Provincie ZuidHolland, CIRCO NL en BlueCity organiseren in samenwerking met verschillende brancheorganisaties en sectorverenigingen een reeks inspirerende, interactieve 2 uur durende CIRCO-workshops. Tijdens deze workshops gaan ondernemers en professionals
samen aan de slag met circulaire economie:

  • Hoe kun je producten en diensten op een circulaire manier (her)ontwerpen?
  • Waar kun je in je bedrijf waardeverlies voorkomen, verspilling tegengaan en (afval)kosten besparen?
  • Hoe kun je nieuwe of aanvullende circulaire verdienmodellen ontwikkelen?
  • Waar zien circulaire koplopers kansen en wat zijn hun best practices?

Ondernemers verkennen in de workshops de kansen om de wendbaarheid van hun
onderneming te vergroten, afhankelijkheden te verkleinen en kosten te verlagen via
circulaire proposities. Ook is er ruimte om contact te leggen met branche- en
sectorgenoten die voor dezelfde uitdagingen staan!


De workshops zijn bedoeld voor ondernemers en bedrijven die nieuwe mogelijkheden
willen ontdekken, maar óók voor hun leveranciers en ketenpartners. Juist in de circulaire
economie is samenwerking in de keten essentieel.

Data CIRCO-workshops
Vanaf 13 mei vinden er 5 online CIRCO-workshops plaats tussen 15.00-17.00 uur:

  • 13 mei: Horeca & Catering
  • 20 mei: Maritieme Industrie
  • 26 mei: Installatietechniek
  • 03 juni: Evenementenlocaties
  • 10 juni: Bouw


Naast een introductie op de circulaire economie, geeft een inspirerende spreker een
presentatie over hoe hij of zij bezig is met circulaire economie en waar de kansen liggen.
Daarna volgt de CIRCO-workshop waarbij je aan de slag gaat met je eigen bedrijf onder
leiding van een CIRCO-trainer.


Aanmelden?
Wil jij kennismaken met circulaire economie, je laten inspireren en direct aan de slag met
het ontwikkelen van circulaire kansen voor jouw bedrijf? Meld je dan aan voor een online
workshop via de website van BlueCity: www.bluecity.nl/agenda! Er zijn maximaal 50 online
plaatsen beschikbaar en vol is vol.


CIRCO Tracks
Vanaf september organiseren bovengenoemde partijen ook driedaagse CIRCO Tracks. Via
dit programma kunnen ondernemers en professionals verder aan de slag met de potentie
van de circulaire economie en circulair ondernemen. Stap voor stap wordt er via bewezen
methodiek gewerkt aan toekomstbestendigheid met nieuw of herontworpen circulaire
producten en diensten. De online CIRCO-workshop is de uitgelezen kans om kennis te
maken met de methode en eerste stappen te zetten. Meer weten over de CIRCO-tracks?
Bekijk de website van CIRCO NL: www.circo.nl.