Thuiswerken, teststraten, aangescherpte maatregelen, de EZK- begroting in de Tweede Kamer. Het was weer een hectische week met veel ontwikkelingen en gesprekken. De daling van het aantal besmettingen in het land zet door en dat is mooi. Hoewel onze regio nog steeds zorgelijk is zet ook hier de daling nu in. En dat is hard nodig om een dreiging tot volledige lockdown in onze regio te voorkomen.

Overleg kabinet
Bij het kabinet heeft MKB Nederland deze week opnieuw gepleit voor aanpassing van het steunpakket. Dat is en blijft de inzet: aanscherping van de maatregelen kan niet zonder extra steun blijven. Zo willen we maatwerk voor getroffen sectoren en een hogere tegemoetkoming in de vaste lasten voor Rotterdamse ondernemers, mocht er voor onze regio een extra verzwaring aankomen.

In reactie op de nieuwe maatregelen hebben we ook gezegd dat we de komende tijd moeten benutten om een slimmer pakket te maken, met de focus op wat wél kan. De Tweede Kamer heeft dat in het debat over het steunpakket omarmd. Ook dat ligt op tafel bij het kabinet en dat gaan we verder uitwerken, in samenwerking met de branches. Met slimmere maatregelen moeten we voorkomen dat steeds als het aantal besmettingen oploopt, duizenden bedrijven hun deuren weer moeten sluiten.

Teststraten
Daarbij hoort ook adequaat testbeleid, met voldoende testcapaciteit en bron- en contactonderzoek. We zijn dan ook blij dat er -in een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en GGD- nu overal in het land XL-teststraten komen, waar PCR-testen én sneltesten onder één dak kunnen worden afgenomen. De kick-off daarvan was in Rotterdam. Sneltesten zijn een welkome aanvulling op de PCR-testen, omdat ze mensen snel duidelijkheid geven. En straks, als we uit de deze gedeeltelijke lockdown zijn, hoop ik dat we sneltesten ook kunnen gaan inzetten om de economie en bedrijven open te krijgen en te houden.

Thuiswerken
Minister Koolmees en minister Wiebes hebben ons gevraagd om te blijven benadrukken hoe cruciaal het is dat iedereen die kán thuiswerken, dat ook echt doet. Voor zover dat nog niet gebeurt, wil ik u vragen hetzelfde te doen. We weten hoe moeilijk het voor veel mensen is, maar we hebben eerder laten zien dat we dit kunnen. Laten we het dan ook doen, om ergere maatregelen te voorkomen.

We hebben de bewindslieden er wel nogmaals op gewezen dat de helft van onze beroepsbevolking, 4,5 miljoen mensen, op geen enkele manier kan thuiswerken. En van de andere 4,5 miljoen kunnen ‘slechts’ 2,4 miljoen mensen voor de volle 100 procent hun werk vanuit huis doen. We hebben ook gezegd dat het kabinet in uitingen best eens aandacht mag besteden aan die 4,5 miljoen mensen die wel buiten de deur móeten werken. En dan niet alleen de zorg, maar alle medewerkers in onze achterban die buitenshuis Nederland draaiende houden. Het beeld moet wel kloppen.

Detailhandel
Wij hebben ook met minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer gesproken over de drukte in de detailhandel en het gezamenlijke belang dat we de winkels zoveel mogelijk open kunnen houden. Twee weken geleden hebben de overheid en detailhandel al afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er verantwoord kan worden gewinkeld en winkelpersoneel veilig kan werken. Toch zijn er soms nog grote verschillen tussen winkels in de naleving van deze afspraken. De minister hebben met de CEO’s van grote winkelketens overlegd hoe dat beter kan. Uitkomst is onder meer dat de grote ketens het voortouw nemen om toezicht in winkelgebieden te organiseren.

EZK-begroting in de Tweede Kamer
Veel aandacht voor het mkb tijdens de behandeling van de begroting Economische Zaken en Klimaat deze week. Verschillende fracties hebben een reeks aan belangrijke moties ingediend. Zo heeft het  recente MKB onderzoek naar de enorme stijging van de regeldruk tot maar liefst vier moties geleid. Een heel belangrijke is die van de VVD, die vraagt om een onderzoek naar een one in, one out beleid (nullijn). Deze motie kan de opmaat zijn naar een steviger regeldrukbeleid onder een nieuw kabinet. Verder roept een motie van de PVV de regering op om snel met MKB-Nederland en de VNG tot merkbare verlaging van regeldruk te komen voor het mkb.

Het CDA wil een procesinnovatie-stimuleringsinstrument voor het brede mkb en vooral om de maakindustrie te versterken. Hier hadden we voor gepleit. Ook roept het CDA de regering op tot onderzoek naar een MKB-bank en betere kredietverlening aan mkb-bedrijven, en om na te gaan hoe bedrijfsopvolging in familiebedrijven verbeterd kan worden.

Laten we met z’n allen voorkomen dat we hier in een extra en verzwaarde lockdown komen en leef de regels na, dan doen wij ons best voor u.

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Pieter van Klaveren

Voorzitter MKB Rotterdam

Lid hoofdbestuur MKB Nederland