Behoefte aan inzicht

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, zullen grote economische gevolgen hebben. Hoe groot die zijn, is echter zeer onzeker. In de regio worden momenteel kernteams ingericht om in samenwerking met de triple helix (overheid, ondernemingen en onderwijs) optimaal te kunnen reageren en anticiperen op de huidige en verwachte ontwikkelingen. Deze kernteams zijn gebaat bij maximale ondersteuning. Actuele, onderbouwde informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de economische impact en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Om tegemoet te komen aan deze behoefte hebben we binnen RijnmondInZicht een monitor voor het Coronavirus ingericht. Deze pagina geeft inzicht in de economische impact van het coronavirus door een afgewogen combinatie van de beschikbare data, kennis uit de regio en kennis van experts. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de regio’s om de keuzes te maken die nu nodig zijn. Gebundelde inzichten voegen immers grote waarde toe: #samensterkeruitdecrisis. Informatie over de verschillende onderdelen van de coronamonitor kun je vinden op rijnmondinzicht.nl/coronamonitor-rijnmondinzicht.