Samenwerkingsovereenkomst getekend onder toeziend oog van burgemeester Ahmed Aboutaleb

Vier Rotterdamse partijen tekenden vandaag tijdens het Ondernemersontbijt Rotterdam  een samenwerkingsovereenkomst ter bevordering van het internationaal zakendoen. Met deze ondertekening committeren MKB Rotterdam Rijnmond, Rotterdam Partners, VNO-NCW Rotterdam & Regio Rijnmond en World Trade Center Nederland zich aan de gezamenlijke missie en ambitie om de internationale positie van het gebied te versterken. Door de handen ineen te slaan worden verschillende netwerken met elkaar verbonden. De vier partners ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst onder het toeziend oog van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Van contract naar concrete stappen

De ondertekening betekent de start van concrete acties voor een beter internationaal zakenleven. Zo wordt een gratis inloopspreekuur opgezet voor het regionale MKB en kunnen bedrijven vrijblijvend een gesprek aangaan met de WTC Nederland-exportcoaches om zich te oriënteren in de internationale zakenwereld. Ook worden andere activiteiten, waaronder voorlichtingsbijeenkomsten en handelsmissies, verder ontwikkeld.

MKB Rotterdam Rijnmond heeft het thema internationaal zakendoen reeds geruime tijd op de agenda staan. Zo werd er afgelopen jaar nog een handelsmissie naar München georganiseerd en in maart van dit jaar staat een reis naar Curaçao gepland.

World Trade Center verbindt

Het World Trade Center zet zich al jaren in om bedrijven wereldwijd te laten groeien. Het WTC netwerk bestaat uit zo’n 800.000 bedrijven die gelieerd zijn aan de ruim 322 kantoren van WTC. De database van het World Trade Center omvat contacten van 5.1 miljoen bedrijven in maar liefst 65 landen. Dit biedt enorme kansen voor zowel grote als midden- en kleinbedrijven.